Τετάρτη 13 Δεκέμβριος 2017
Αρης, Ευστράτιος, Ευστράτης, Ευστρατάς, Στρατάς, Στρατής, Στράτος, Ευστρατία, Ευστρατούλα, Στρατούλα,…
elen
onera venue Plaisir Palteia Aristotelous