Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016
Βαλεντίων, Βαλεντίνος, Βαλεντίνο, Ντίνος, Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα (Αγιοι Λατίνων), Χλόη
elen
onera venue Plaisir Palteia Aristotelous